Гложенски Манастир

Гложенски Манастир

Разказва се, че цар Иван Асен II подарил земите около р. Черни Вит на избягалия от татарите руски княз Григорий Глож. Той основал селище, което кръстил на свое име, а около 1220-1230 г. създал и

манастир.

През 14в. манастирът бил разрушен от турците. Бил възстановен към края на 15в. и бързо се превърнал в активен просветителски и църковен център. Между 15-19 век манастирът бил важно книжовно средище. В него работили книжовниците Данаил Етрополски и Кою Граматик. В средата на 19в., по време на борбата за независима българска църква,

цялата библиотека била унищожена по заповед на гръцкия владика в Ловеч.

През 17в. в манастира било отворено килийно училище, което подготвяло свещеници, учители и монаси. В

Гложенския манастир често пребивавал Васил Левски. Игуменът Евтимий бил негов близък съратник. През 1893-1894г. Стефан Стамболов заточил тук Великотърновския митрополит Климент. В светския си живот това бил писателят Васил Друмев, автор на пиесите „Иванко – убиецът на Асен“ и „Нещастна фамилия“. Любопитно: Васил Друм

ев бил първият министър на просветата в България след Освобождението. Два пъ

ти бил министър-председател. На 14 февруари 1893г. митрополитът произнесъл реч в защита на православието. Тя била изтълкувана като обида срещу цар Фердинанд. Васил Друмев бил осъден на вечно заточение и изпратен в Гложенския манастир. Контактите с него били забранени и пазачите трябвало да му дават само вода. Но през отвор на тавана монасите му пускали храна. Така преживял девет месеца. След убийството на Стамболов (1894г.) бил оправдан.

Къде: на 3 км от с. Гложене, 13 км от гр. Ябланица

Кога: целогодишно